Izražena je i frustracija kada Hari i Megan govore da ih je porodica u prvom kvartalu prošle godine finansijski odsekla; Hari i fizički rukom pokazuje gest sečenja nadole, vidimo pojačano treptanje, pomeranje u stolici, ponovno prekrštanje nogu kao znak barijere. To je bio preloman trenutak kada su shvatili da neće imati finansijsku podršku ni zaštitu od strane porodice za sina. Takođe pominje i da mu je porodica još pre ženidbe sugerisala da Megan ne napušta glumu jer oni neće moći da je finansiraju i da je već tada shvatio da će "ovo biti veoma teško". Vidimo stres i neprijatnost kod Harija u stavljanju šake na nogu blizu prepona i u trljanju butine šakom čime želi da se oslobodi akumulirane ​nervoze i negativne enrgije.

Na pitanje zašto su otišli govori o tome da su tražili pomoć i gde i kad je trebalo i zajedno i odvojeno, ali je nisu dobili. Ovde je uočljivo izbegavanje direktnog odgovora na pitanje pa ostaje nejasno od koga je trebalo da dobiju pomoć i kakvu pomoć. Oboje su ponosni jedno na drugo i na način kako su se izborili sa situacijom i da su uspeli da izađu iz "perioda koji je bio pun surovosti i zla", da je često zaticao Megan kako plače dok doji njihovog sina kad bi se vraćao sa posla iz Londona. U ovim situacijama vidimo dosta razmene pogleda između njih dvoje i neverbalne podrške koju daju jedno drugom.

Veoma neprijatan i bolan deo o kome Hari odbija da govori opsežnije tiče se špekulacija unutar porodice o boji kože koju će njihova deca imati. Nije jasno iz odgovora ko je postavio ovo pitanje i na koji način. Uočljiva je izrazita emocionalna reakcija kod Harija dok govori o tome: spuštanje pogleda udesno, blokiranje očima - kratko zatvaranje očiju čime neverbalno signalizira da mu je bolno da se seća te teme i simbolički želi da je skloni sa očiju.

U delovima kada pričaju o bolnoj odluci da odu i o odnosu koji su imali sa ostalim članovima porodice neverbalni signali su uglavnom u skladu sa rečima, ali u delovima kada ne žele da iznesu neke činjenice vidimo znakove koji ukazuju na prikrivanje i zadržavanje informacija. Zaključak prepuštam vama i radujem se vašim komentarima.