Zašto nam je tako teško da protumačimo govor tela ljudi oko nas i zašto se veliki broj interakcija između ljudi i u privatnom i u poslovnom kontekstu završi neodređenim odgovorima ili frustracijom?

Koliko dugo ćete još moći da trpite da slušate fraza poput "čućemo se" i "razmisliću" na kraju sastanka dok ne odlučite da je dosta i naučite da prepoznate obrasce ponašanja i neverbalne i verbalne signale koji vode u (ne)željenom pravcu? Kako možete raditi sa ljudima ako ih zaista ne razumete niti načine kako donose odluke o kupovini?

Ako ste među onima kojima se ovakvi ishodi često dešavaju, vrlo je verovatno da nemate sistem za posmatranje i razumevanje ljudi. Kakav je to sistem? Razmišljajući kako da na najlakši i najpraktičniji način pomognem svojim klijentima da nauče kako da čitaju neverbalne signale u razgovoru sa potencijalnim klijentima i razumeju bolje i verbalne poruke koje čuju, napravila sam jednostavan sistem koji se sastoji iz 4 nivoa:

1.Prepoznavanje

Ovo je osnovni nivo na kome učimo da uočimo i prepoznamo znake koje ljudi emituju neverbalno dok razgovaraju sa nama i na koji način ih šalju; takođe učimo da razlikujemo tipove ličnosti i načine na koji vole da komuniciraju verbalno i neverbalno kako bismo prilagodili svoju komunikaciju njihovom stilu;

2.Razumevanje

U ovoj fazi uzimamo u obzir više faktora kako bismo bili sigurni da smo zaista razumeli gestove koje smo videli i bili sigurni da smo ih pravilno protumačili. To podrazumeva da razumemo kontekst u kome se gest dešava, da znamo da procenimo emocionalno stanje date osobe koja ga koristi i da umemo da prepoznamo da li se gest pojavljuje izolovano ili u skupovima sa više drugih gestova;

3.Povezivanje

U ovoj fazi kada već imamo više znanja možemo da sa većom sigurnošću odredimo koji je smisao i značenje gestova koje smo uočili, u kao i da ocenimo da li se slažu sa rečima koje osba izgovara ili su protivrečni i na koji način treba da dalje vodimo razgovor i postavljamo pitanja kako bismo došlii do pravih motiva.

4.Primena

Ovo je najviši stepen (faza viteza džedaja!) u kome smo već u stanju da primetimo sve finese ponašanja i gestikulacije i da uočimo devijacije od uobočajenog ponašanja koje nas navode da zaključimo da s enešto promenilo, kao i kako da verbalno i neverbalno utičmo na ljude kako bi nam se otvorili i podelili informacije koje nam trebaju sa nama.

Ako se i vama dešava da ne znate gde se nalazi potencijalni kupac na svom putu kupovine i prepoznajete kod sebe neke od ovih simptoma koji vas koštaju izgubljenih poslova, vremena, emocija i novca, pošaljite mi mejl na tamara@neverbalnisvet.com i nopišite mi situaciju koja vam se dešava da vidimo mogu li da vam pomognem da je rešite.

Uskoro počinje program koji će imati za cilj da vam pomogne da dođete do najvišeg nivoa na kome već prelazite na autopilot mod u razumevanju ljudi. Usuđujete li se na taj korak?