Kurs je dobar. Od prvog dana sam počela da primenjujem savete sa kursa i da gledam kako ljudi reaguju.

Nisam verovala ranije da možemo uticati na ljude i neverbalno, mislila sam da treba da znamo šta da kažemo i na koji način i da je to dovoljno. Radim u jednoj velikoj marketinškoj kompaniji u prodaji i na akviziciji klijenata. Dosta sastanaka imam preko Zooma ili Google meeta sa direktorima firmi koje targetiram kao klijente. Do sad sam uvek samo slušala šta mi govore i bilo mi je važno da im ja istaknem sve prednosti naše ponude i razloge zašto da rade sa nama. Nisam uopšte obraćala pažnju na njihove reakcije na ono što pričam; ponekad bih primetila da se mršte ili da im je nelagodno ali nisam postavljala pitanja da vidim šta je uzrok toga. Sada razumem šta znače neki gestovi koje vidim i koji su to negativni gestovi koje treba da uočim koji mi govore da neko nije zainteresovan da radi sa mnom kako da učinim da mi ljudi veruju odmah na početku sastanka, kako da podražavam njihov govor tela da bi se osećali dobro i da a treba da stanem i da postavim pitanje kad vidim da nešto nije u redu.

Bojana Dragović

Leave a Reply

Comment*

Your name *